Missing Persons

 
नामथर:-हरिदेवि जि.सी. (धताल)
वतन:- जि.गुठिचौर गा.पा.५
उमेर:- २० वर्ष
लिङ्ग:-महिला
हुलिया:- गोरी अनुहारमा चाया पोथो आएको कपाल कालो ५ फिट ३ ईन्च
हराएको मिति:-२०७५।०६।०८
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नं.:-शेखर धिताल ९८६५७३३७८७
 hari
नामथर: सिता गुरुङ
वतन:जि.जुम्लाच.ना.न.पा.-१
उमेर: २८ वर्ष
लिङ्ग:महिला
हुलिया:गोरी पातलो शरिर बायाँ हात पोलिएको ।
हराएको मिति:२०७५।०७।०८
अभिभाबककोनामथर सम्पर्क नं.: मकर ब. गुरुङ९८६४३५७६४
 sita gurung
नामथर :- मायादेवि गुरुङ
वतन :- जि.जुम्ला च.ना.न.पा.-१
उमेर :- ३० वर्ष
लिङ्ग :- महिला
हुलिया :- वर्ण गोरो अनुहार गोलो मोटो ओठ दाँया -बायाँखुट्टामा दाग भएकी
हराएको मिति :- २०७५।०७।०८
अभिभाबककोनामथर सम्पर्क नं:- मकर ब. गुरुङ ९८६४३५७६४५
 maya devi gurung
 नामथर :- राज्यलक्ष्मी बुढा
वतन :- जि.जुम्ला गुठिचौरगा.पा.-३
उमेर :- १८
लिङ्ग :- महिला
हुलिया :- वर्ण गोरी अनुहारमा दागउचाई ४ फिट ५ ईन्च खैरो कपाल भएकी
हराएको मिति :- ०७५।०७।१९ गते
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नं.: राजकली बुढा ९८४८१६०५८८
 rajyalaxmi budha
 नामथर :- लोकेन्द्र भण्डारी
वतन :- जि.जुम्ला च.ना.न.पा.-२
उमेर :-१४
लिङ्ग :- पुरूष
हुलिया :- वर्ण गोरो उचाई ५ फिट कालो ज्याकेट जिनको पाईन्टल गाएको ।
हराएको मिति :- २०७५।०७।२०
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नं.: गोमा भण्डारी ९८४८३४९६८७
 lokendra bhandari
नामथर :- गणेश भण्डारी
वतन:- जि.जुम्ला च.ना.न.पा-२
उमेर:-११ वर्ष
लिङ्ग :- पुरूष
हुलिया:- वर्ण गोरो उचाई ४ फिट ५ ईन्च  
हराएको मिति:-२०७५।०७।२० गते
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नं.:- गोमा भण्डारी ९८४८३४९६८७
ganesh bhandari
 नामथर :- चाउरी धराला
वतन :- जि.जुम्ला तातोपानी गा.पा. -१
उमेर:-३५ वर्ष
लिङ्ग :- महिला
हुलिया :- वर्ण गोरो लाम्चो अनुहार सेतो धोती लगाईएकी
हराएको मिति :- २०७५।०७।२६ गते
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नं.:- राम प्रसाद धराला ९८६८३८५६४६
 chauri darala
नामथर :- निर्मला परीयार
वतन:-  जि.जुम्ला च.ना.न.पा. -३
उमेर :- २० वर्ष
लिङ्ग :- महिला
हुलिया :- वर्ण गोरो कालो कपाल, गालामा खत,नाखमा कालोकोठी भएकी
हराएको मिति :- २०७५।०६।२५ गते
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नं.:- कला परीयार ९८६८३१९००२
nirmala pariyar
 नामथर :- भिमा सार्की
वतन :- जि. डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी न.पा. ६
उमेर :-१५ वर्ष
लिङ्ग :- महिला
हुलिया बिवरण :- वर्ण काली, उचाई ५ फिट, कपाल कालो भएकी
हराएको मिति :- २०७५।०९।०३ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं. :- बाबु हरि सार्की
 bhima sarki
 नाम थर :- बिनकोशा रोकाय
वतन :- खत्याड गा.पा.५ मुगु
उमेर:- वर्ष ३४
लिङग:- महिला
हुलिया बिवरण:- वर्ण गोरी,उचाई ५ फिट,दाहिने गालामा खत,मोटो अनुहार
हराएको मिति :-२०७५।०५।१२ गते
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नम्बर :- धनरुप रोकाय
 Binkosha rokay
नामा थर :- तेसाङ लामा
वतन :- मुगु कार्मारोङ गा.पा.५
उमेर :- बर्ष २२
लिङ्ग :- महिला
हुलिया बिवरण :- वर्ण गहु गोरी उचाई ५ फिट हेर्दा मंगोलियन जस्तो देखिने खालको
हराएको मिति :- २०७५।०९।०७ गते
अभिभाबकको नाम थर सम्पर्क नम्बर:- सोनाम पाल्दिम लामा ९८४३१०९६७२
 tesang lama
नामा थर :- नेत्रा महतरा शाही
वतन :- खत्याड गा.पा. ३ रोल
उमेर :- वर्ष २८
लिङ्ग :- महिला
हुलिया बिवरण :- बर्ण गोरी उचाई ५ फिट लामो लाम्चो अनुहार
हराएको मिति :-२०७५।०९।०५ गते
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नम्बर :- अम्बिका शाही ९८६८०९४९८५
 netra mahatra shahi
 नामथरः- प्रेमा कुमारी रावत
वतनः- जि.सल्यान दार्मा गा.पा. वडा नं. ३
उमेरः-वर्ष १७
लिङ्गः- बालिका
हुलिया बिवरणः-  वर्ण गँहु गोरी अं. ५,२ ईन्च
हराएको मितिः- २०७५।०४।१६ गते
अभिभावकको नाम थर सम्पर्क नं.:- मंगला रावत
 prama kumari rawat
 नामथरः- भविसरा खत्री
वतनः- जि.सल्यान गार्के गा.पा. वडा नं. ९ लाखुमारी
उमेरः-वर्ष ३२
लिङ्गः- महिला
हुलिया बिवरणः-  वर्ण गँहु गोरी अं. ५,२ ईन्च सधै कुर्ता सुरुवाल लगाउन
हराएको मितिः- २०७५।०७।०१२ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं.:- टेक ब. खत्री ९८२९५७६९६९
 Bhabisara khatri
नामथरः- दुजि पुन
वतनः- जि.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. ९
उमेरः- वर्ष २६
लिङ्गः- महिला
हुलिया बिवरणः-  वर्ण गँहु गोरी अं. ४,५ ईन्च सधै कुर्ता सुरुवाल लगाउन
हराएको मितिः- २०७५।०८।०७ गते
अभिभावकको नाम थर सम्पर्क नं.:- मोहन पुन ९८०८३१५७५०
dugi pun
नामथरः- यमना वली
वतनः- जि.रुकुम पश्चिम चौरजारी न.पा. वडा नं.१४
उमेरः-वर्ष १७
लिङ्गः- बालिका
हुलिया बिवरणः-  वर्ण गँहु गोरी अं. ४,५ निलो जिन्स पाईन्ट रातो कोट लगाएकी
हराएको मितिः- २०७५।०८।१० गते
अभिभावकको नाम थर सम्पर्क नं.:- नन्न बिर वली
yamana oli
नाम/थर:-मिना मल्ल                     
वतन:- जि.रुकुम (पश्चिम)आ. न.पा. वडा नं. ९
उमेर:-१७ वर्ष            
लिङ्ग:-महिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण गहुंगोरो ,५ फिट२ ईन्च उचाई,नाकमा नथिया,दायाँ हातमा बाला लगाएकी ,
हराएको मिति:- २०७५/०४| ०३  गते
अभिभावकको नामथर:-तुल्सा मल्ल (आमा)                
सम्पर्क नं.:-९८९८०९७४१९३८
mina malla
नाम/थर:-मिना पुन मगर ,निशा पुन मगर     
वतन:-जि.रुकुम (पश्चिम) आठबिसकोट न.पा २ स्याल खदी
उमेर:-३० वर्ष र २ वर्ष                 
 लिंग:-माहिला, बालिका
हुलिया बिवरण:-वर्ण गहुंगोरो,मोटो अनुहार ठुलो भएको ,
५  फिट उचाई, ,
हराएको मिति:-२०७५/०७\२८  गते
अभिभावकको नामथर:-मान बहादुर पुन मगर   
सम्पर्क नं.:-९८६९५४१९८३
 
mina pun magar
नाम/थर:-शोभा खड्का
वतन:-जि.रुकुम (पश्चिम) मु.न.पा११ हाल ऐ.ऐ ५ बस्ने
उमेर:-३७ वर्ष                                         
लिङ्ग:-माहिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण गहुंगोरो,५  फिट उचाई,निलो कुर्ता घ्यु कलर को सुरुवाल,खैरो ब्याग लिएकी ,
हराएको मिति:-२०७५/०८\०२    गते
अभिभावकको नामथर:-लक्ष्मी खड्का   
सम्पर्क नं.:-९८२२८८७४३३
 shova khadka
नाम/थर:- अर्चना बि.क    
वतन:- जि.रुकुम (पश्चिम)सानो भेरि गा.पा ३ पेटि बजार
उमेर:-१३ बर्ष                                        
 लिंग:-माहिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण कलसाउदी,निदारमा खत भएकी,५फिट उचाई,हरियो पाईन्ट निलो कुर्ता लागएकी ,
हराएको मिति:-२०७५/०८\१७    गते
अभिभावकको नामथर:-कृष्ण बि.क   
arch
नाम/थर:- कमला सुनार                          
वतन:-जि.रुकुम (पश्चिम)मु.न.पा १ बस्ने
उमेर:-१५ वर्ष                                        
 लिङ्ग:-महिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण गहुंगोरो, लामो कपाल पातलो शरिर भएकी ,५.२ फिट उचाई, ,
हराएको मिति:-२०७५/०९\११गते
अभिभावकको नामथर:-रामलाल नेपाली   (बुवा )                
kamala sunar
नाम/थर:-टिका परियार       
 वतन:-जि.रुकुम (पश्चिम)मु.न.पा ५ बस्ने
उमेर:-१६ वर्ष                                        
 लिङ्ग:-महिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण गहुंगोरो ,५ फिट उचाई,पातलो शरिर भएकी ,
हराएको मिति:-२०७५/०७\१५ गते
अभिभावकको नामथर:-नन्दी दमाई (आमा)                
 सम्पर्क नं.:-९८१०८५५०३२
tika pariyar
नाम/थर:-नेहा परियार        
वतन:-जि.रुकुम (पश्चिम)मु.न.पा ५ बस्ने
उमेर:-१३ वर्ष                                        
 लिङ्ग:-महिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण गहुंगोरो,मोटो शरिर भएकी ,४.१० फिट उचाई, ,
हराएको मिति:-२०७५/०७\१५ गते
अभिभावकको नामथर:-गोमा परियार (आमा)                 
सम्पर्क नं.:-९८२९५३४४८६
 neha pariyar
नाम/थर:-चंम्फा बोहोरा                            
 वतन:-जि.रुकुम (पश्चिम)मु.न.पा १ बस्ने
उमेर:-२८ वर्ष                                        
 लिङ्ग:-महिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण गहुंगोरो ,५  फिट उचाई,रातो कुर्ता सुरुवाल लागाईएको ,
हराएको मिति:-२०७५/०९\०२ गते
अभिभावकको नामथर:-हिम बहादुर बोहोरा (ससुरा)                
 सम्पर्क नं.:-९८६२५३४०२९
 champa bohara