Missing Persons

सि.नं.

बिवरण

फोटो

कै.

१.       

नामथरः-हरी देवि जि.सी.
वतनः- जि.जुम्ला गुठीचौर गा.पा.५
उमेरः-२० बर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः- बर्ण गोरो,उचाई अं. ५”३ ईन्च,अनुहारमा कालो पोतो ।
हराएको मितिः-२०७५।६।०८ गते ।
अभिभवकको नामथर सम्पर्क नं.- शेखर धिताल ९८६५७३३७८७
1
 
२.       
नामथरः-सिता गुरुङ
वतनः- जि.जुम्ला च.ना.न.पा. वडा नं. १
उमेरः-२८ बर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-बर्ण गहुगोरो, पातलो शरिर, बाया हातमा कोठी ।
हराएको मितिः- २०७५।७।८ गते ।
अभिभवकको नामथर सम्पर्क नं.मकरबहादुरगुरुङ९८६४३५७६४५
 
2
 
३.     
नामथरः-बालि बहादुर बुढा
वतनः- जि.जुम्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ८
उमेरः- १८ बर्ष
लिंगः- बालक
हुलिया बिवरणः-बर्ण कल्साउदो,कपाल छोटो, कालो ज्याकेट लगाएको ।
हराएको मितिः- २०७५।९।२७ गते
अभिभवकको नामथर सम्पर्क नं. सरा रावत ९७४८१६६१३
 4
 
४.   
नामथरः- जुनी दमाई
वतनः- जि.जुम्ला हिमा गा.पा. वडा नं. ६
उमेरः- २६ बर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-  बर्ण गहुगोरी, उचई ४”५ ईन्च,शरिर पातलो ।
हराएको मितिः- २०७५।११।०७ गते
अभिभवकको नामथर सम्पर्क नं. कल बहादुर दमाई
 6
 
५.  
नामथरः- हैजली सुनार
वतनः- जि.जुम्ला पातारासी गा.पा. वडा नं. ६
उमेरः-२२ बर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-  बर्ण गहुगोरो,उचाई ५ फिट,ठिक्कको शरिर ।
हराएको मितिः- २०७६।२।७ गते ।
अभिभवकको नामथर सम्पर्क नं. बाँचु सुनार
 7
 
६. 
नामथरः- जल्पना गुरुङ
वतनः- जि.जुम्ला च.ना.न.पा. वडा नं. १
उमेरः- १९ बर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-बर्ण गहुगोरो,उचाई ४”७ फिट,शरिर मोटो, कपाल कालो
हराएको मितिः- २०७६।३।९ गते ।
अभिभवकको नामथर सम्पर्क नं. नन्द बहादुर गुरुङ ९८४८३००२५६
 11
 
७.  
नामथर:- शोभा खड्का
वतन:- जि.रुकुम पश्चिम मु.न.पा.११ घर भई (हाल मु.न.पा.५ बस्ने)
उमेर:- ३७
लिंग:- महिला
हुलिया बिवरण:- वर्ण गँहुगोरी उचाई ५ फि. निलो कलरको कुर्ता घ्यु कलरको सुरवाल लगाएकी ।
हराएको मिति:- २०७५।०८।०२
अभिभावकको नामथर सम्पर्क:- लक्ष्मी खड्का ९८२२८८७४३३
 15
 
८.  
नामथर:- मिना पुन मगर साथमा  मुस्कान पुन मगर
वतन:- जि.रुकुम पश्चि आठबिसकोट न.पा.२ स्यालाखदी
उमेर:- ३०
लिंग:- महिला, बालिका
हुलिया बिवरण:- वर्ण गँहुगोरी उचाई ५ फि अनुहार ठुलो भएकि ।
हराएको मिति:- २०७५।०७।२८
अभिभावकको नामथर सम्पर्क:- मन ब.पुन मगर
 16
 
९.  
नामथर:- संगीता बांठा
वतन:- भे.न.पा २ रिसाङ् जाजरकोट
उमेर:-१७
लिंग:-बालिका
हुलिया बिबरण:-बर्ण कल्साउरो उ.५ फिट पातलो शरीर भएकी
हराएको मिति:- २०७६।०२।३० गते
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क नं.:-गिता बांठा ९८२५५१७०३८
 18
 
१०.  
नामथर:-उमा कामी
वतन:- जि.दैलेख दु.न.पा.११
उमेर:- २८ बर्ष
लिंग:- महिला
हुलिया विवरण:- बर्ण गहुगोरी ,पातलो शरीर भएकी साथमा दुई वटा छोरा भएकी ।
हराए मिती :- २०७५।०३।२८ गते।
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:- रत्न बहादुर कामी
 29
 
११.  
नामथर :-सरु नेपाली
वतन:-जि.दैलेख ना.न.पा.३
उमेर:-३४
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-बर्ण गहुगोरी,उचसाई ५फिट
हराएको मिति:-२०७५।०४।१८
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न:-रिठे नेपाली ९८१५५३८१८६
 30
 
१२.  
नामथर :-कृष्णा रोकाय
वतन:-दैलेख ना.न.पा.११
उमेर:-१६
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-बर्ण गहुगोरी ,उचाई ५ फिट
हराएको मिति:-२०७५।०४।२३
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न: बिर बहादुर रोकाय ९८१४५१८०९५
 31
 
१३.  
नामथर :-पुर्णा कुमारी चन्द
वतन:-जि.दैलेख भगवतिमाई गा.पा.२
उमेर:-१६
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-बर्ण गहुगोरी,उचाई ५ फिट,हाँस्दा दुबै गालामा डिम्पल
हराएको मिति:-२०७५।०४।२३
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न:- जनक बहादुर मल्ल 
 32
 
१४.  
नामथर :- पबित्रा शाही
वतन:-जि.जाजरकोट जुनिधारे २ 
उमेर:-४५
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-बर्ण गहुगोरी , मानसिक असन्तुलन भएकि।
हराएको मिति:- २०७५।०५।०३
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न: नैन सिंह
 34
 
१५.  
नामथर :-अजय दुलाल
वतन:-जि.दैलेख दुल्लु न.पा.७
उमेर:-१२
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण कल्साउदो, उचाई ३.५ इन्च
हराएको मिति:-२०७५।०६।०२
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न: सामाजिक सेवा केन्द्र दैलेख
 35
 
१६.  
नामथर :-भबिसरा खडका
वतन:-जि.दैलेख ना.न.पा.७ किमुगाउँ
उमेर:-२२                                                                                
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण कल्साउरो, उचाई ५.१ ईन्च,पातलो शरीर
हराएको मिति:-२०७५।०७१६
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न: पुर्ण बहादुर खडका ९८६८१४२४१५
 36
 
१७.  
नामथर :-बिबिका शाही
वतन:-जि.दैलेख महाबु गा.पा.४
उमेर:-२२
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५फिट,आँखा कुहिरो,रातो कुर्ता          सुरुवाल लगाएकि
हराएको मिति:-२०७५।०९।१४
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न: दिपक शाही ९८१५५५०२२८
 37
 
१८.  
नामथर :-सुस्मीता परियार
वतन:-जि.दैलेख ना.न.पा.९
उमेर:-१४
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण गँहगोरी,उचाई ४.५ ईन्च,पातलो शरीर भएकि
हराएको मिति:-२०७५०५।१७
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न: भबिसरा परियार
 39
 
१९.  
नामथर :-धनमाया बि.क.
वतन:-जि.दैलेख नौमुले गा.पा.७
उमेर:-३०
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५ फिट,दुबै गालामा स-साना तिला कोठी,रातो सेतो बुटा भएको कुर्ता सुरुवाल,लाम्चो,अनुहार भएकि।
हराएको मिति:-२०७५।०९।१५
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न:-टोप बहादुर बि.क.
 40
 
२०.  
नामथर :-डिल्ला बि.क.
वतन:-जि.दैलेख महाबु गा.पा.५
उमेर:-१५
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५फिट,निलो कुर्ता रातो सुरुवाल ।
हराएको मिति:-२०७५।०९।१५
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न: कौशिला वि.क.९८१६५५१४५०
 41
 
२१.  
नामथर :-चन्द्रा सुनार
वतन:-जि.दैलेख ना.न.पा.२
उमेर:-१९
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५.२ ईन्च,रातो कुर्ता सुरुवाल लगाएकि
हराएको मिति:-२०७५।११।०१
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न:-धर्म सुनार ९८००५५५४१९
 43
 
२२.  
नामथर :-तारा थापा
वतन:-जि.दैलेख आ.न.पा.३
उमेर:-१७
लिंग:-महिला                                                                           
हुलिया विवरण:-वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५.१ ईन्च,सेतो कुर्ता सुरुवाल,रातो सल,लगाएकि ।
हराएको मिति:-२०७५।११।०३
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न:-लोगसरा बिष्ट
 44
 
२३.  
नामथर :-कली कुमारी मगर
वतन:-जि.दैलेख नौमुले गा.पा.३
उमेर:-१८
लिंग:-महिला
हुलिया विवरण:-वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५.२ ईन्च
हराएको मिति:-२०७५।११।०७
अभिभाबकको नामथर सम्पर्क न:-मन बहादुर सुत्पराई मगर
 45
 
२४.  
नाम थर:-सिता नेपाली
वतन:- जि.दैलेख नौमुले गा.पा.६ सल्लेरी
उमेर:-२२ बर्ष
लिंग:- महिला
हुलिया विवरण:- बर्ण गँहुगोरी,उचाई ५.२ फिट भएकी।
हराए मिती :- २०७६।०१।१२
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:-बाल कुमारी नेपाली ९८१९५०१६५२
 48
 
२५.  
नाम थर:-पदमा शर्मा
वतन:- जि.दैलेख चा.बि.न.पा. ५
उमेर:-३१ बर्ष
लिंग:- महिला
हुलिया विवरण:- बर्ण गँहुगोरी, उचाई ५ फिट, रातो कुर्ता सुरुवाल र अगाडिको दाँत लामो भएकी ।
हराए मिती :- २०७६।०१।१९ गते
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:-बसन्त प्रसाद शर्मा ९८४८९६९७५१
 49
 
२६.  
नाम थर:-खगीसरा सुनार
वतन:-जि.दैलेख ना.न.पा.४
उमेर:-३० बर्ष
लिंग:- महिला
हुलिया विवरण:- बर्भ गँहुगोरी, उचाई ५.२ फिट,मध्यम शरीर भएकी  र शाथमा २ वटा बच्चा पनि रहेका।
हराए मिती :- २०७६ ०२।३० गते ।
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:-धनिराम शर्मा
 53
 
२७.  
नाम थर:-शोभा बस्नेत
वतन:- जि.दैलेख नौमुले गा.पा.४ मालिका
उमेर:-२६ बर्ष
लिंग:- महिला
हुलिया विवरण:-बर्ण गँहुगोरी, उचाइ ५.३ फिट, आँखा अल्ली टेडो गरी हेर्ने ,फुस्रो कुर्ता र जिन्सको पाईन्ट लगाएकी ।
हराए मिती :- २०७६।०२।३२ गते ।
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:-सन्तोष राना ९८००५२०४७९
 54
 
२८.  
नाम थर:-पार्बती बि.क
वतन:- जि.दैलेख चा.बि.न.पा.४
उमेर:-२२  बर्ष
लिंग:- महिला
हुलिया विवरण:-बर्ण गँहुगोरी,उचाई ५ फिट लामो कपाल रातो आउटर पँहेलो कुर्ता रातो कुर्ता  लघाएकी ।
हराए मिती :- २०७६।०३।०३
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:-कैलाश बि.क ९८१५५३१५०१
 55
 
२९.  
नाम थर:-लक्ष्मी कुमारी बि.क
वतन:- जि.दैलेख ना.न.पा. २
उमेर:-१५ बर्ष
लिंग:- बालिका
हुलिया विवरण:-बर्ण गँहुगोरी, पातलो शरीर भएको,छोटो शरीर भएकी ।
हराए मिती :- २०७६।०१।२५
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:-दिप ब.बि.क ९८५८०६०९०३
 59
 
३०.  
नाम थर:-निराजन शाही
वतन:- जि.अछाम फनादेवल बिनायक ५ घर भई जि.दैलेख आठबिस न.पा. ४ भस्ने
उमेर:-१८ बर्ष
लिंग:- बालक
हुलिया विवरण:- बर्ण गँहुगोरो,उचाई ५ फिट, कपाल पालेको,जिन्स पाईन्ट जिन्सको जकेट लघाएको ।
हराए मिती :- २०७६।२।१०गते
अभिभाबक को नाम थर सम्पर्क नम्बर:-झपड शाही मो.न.९८४४८४४८६८
 60
 
३१.  
नामा थर :- नेत्रा महतरा शाही
वतन:-खत्याड गा.पा. ३ रोल
उमेर:-बर्ष २८
लिंग:- महिला
हुलिया बिवरण:-बर्ण गहुँगोरी, उचाई ५ फिट ,लामो लाम्चो अनुहार भएकी ।
हराएको मिति:-२०७५।०९।०५ गते
अभिभाबकको नाम थर सम्पर्क नम्बर:- अम्बिका शाही (९८६८०९४९८५)
 65
 
३२.
नामथरः- बाल कुमारी  बुढा
वतनः-जि.सल्यान कपुरकोट गा.पा. वडा नं. ३
उमेरः-२८
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ४ फिट गोलो अनुहार भएकी
हरायको मितिः-२०७५।०३।१२ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ गणेश बुढा(९८२५५०६७९८)
 68  
३३.
नामथरः-प्रेमा कुमारी रावत
वतनः-जि.सल्यान दार्मा गा.पा. वडा नं. ३
उमेरः- १७ वर्ष
लिंगः-बालिका
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुगोरी अन्धाजी ५ फिट
हरायको मितिः-२०७५।०४।१६
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._मंगला रावत (९८७०२५४६३४)
 69  
३४.
नामथरः-भविसरा खत्री
वतनः-जि सल्यान शारदागरपालिका वडा नं. ९
उमेरः-३२ बर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुगोरी उचाई ५ फिट कुर्तासुरुवाल लगाएकी
हरायको मितिः-२०७५।०७।११ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं. टेक बहादुर खत्री (९८२९५७७९७९)
 70  
३५.
नामथरः-दुजी पुन
वतनः-जि सल्यान शारदा नगरपालिका वडा नं. ९
उमेरः-२६ बर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुगोरी उचाई ४फिट ५ इन्च
हरायको मितिः-२०७५।०८।०७ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._मोहन पुन ( ९८०९५५१८९३)
 71  
३६.
नामथरः-यमना वलि
वतनः-जि रुकुम पश्चिम चौरगहारी न. पा वडा नं. १४
उमेरः-१७ बर्ष
लिंगः-बालिका
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुगोरी उचाई  ४ फिट ५ ईन्च
हरायको मितिः-२०७५।०८।१० गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ नन्दबिर वली
 72  
३७.
नामथरः- कृष्ण कुमारी बुढा
वतनः-जि.सल्यान कपुरकोट गा.पा. वडा नं. ४ किमिचौर सल्यान
उमेरः- २० वर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः- बर्ण गहुँ गोरी उचाई ४ फिट ५ ईन्च रातो मकमलको कुर्ता निलो जिन्स पाईन्ट लगाएकी
हरायको मितिः-२०७५।०९।१६ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ खगि ‍बुढा(९८००५१७९१९)
   
३८.
नामथरः- भवना नेपाली /रिता नेपाली
वतनः-जि.सल्यान दार्मा गा.पा. वडा नं. ६ किम टाँकुरा
उमेरः-२१/२ वर्ष
लिंगः-महिला /बालिका
हुलिया बिवरणः- वर्ण गहुँ गोरी  पातलो ससिर उचाई ५ फिट
हरायको मितिः- २०७५।०९।२५ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ ज्ञान बहादुर नेपाली (९८१००७५५३७)
 74  
३९.
नामथरः- मिना ऐरी
वतनः-जि.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. ८ सिमखर्क
उमेरः- ३१ वर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः- वर्ण गहुँ गोरी उचाई ५ फिट २ ईन्च भएकी भन्टा कलरको सुईटर पुरा बाउला भएको कुर्ता सुरुवाल कालो फित्ता भएको चप्पल
हरायको मितिः- २०७५।११।१० गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ पूर्ण कुमारी वस्नेत (९८०९७३८११२)
 75  
४०.
नामथरः-मिना भण्डारी
वतनः- जि.सल्यान कपुरकोट गा.पा. वडा नं. ४
उमेरः-३० वर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ४ फिट ५ ईन्च
हरायको मितिः-२०७५।११।१६ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ दुर्गा बहादुर भण्डारी(९८२९५०७२४१)
 76  
४१.
नामथरः-गोमा बुढा
वतनः-जि.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. ११ भई हाल कपुरककोट गा.पा. वडा नं. २
उमेरः- २० वर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः-उचाई ४ फिट २ ईन्च कालो लामो कपाल भएकी
हरायको मितिः-२०७५।१२।०३ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ सन्तोष बुढाथोकी (९८१०९८८४८५)
   
४२.
नामथरः- सम्झना राना
वतनः-जि.सल्यान कुमाख गा.पा. वडा नं. ४
उमेरः-२२ वर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ५ फिट ३ ईन्च भएकी
हरायको मितिः-२०७५।१२।३० गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._सर्मी राना (९८६४७७३९७१)
 78  
४३.
नामथरः- दिल माया रसाईली
वतनः-जि.सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं. ७
उमेरः-२१ वर्ष
लिंगः- महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ५ फिट हरीयो रङको कुर्ता सुरुवाल लगाएकी
हरायको मितिः-२०७५।१२।२४ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ ईन्द्र बहादुर बि.क.(९८०९५५५०२६)
 79  
४४.
नामथरः- गिता वली
वतनः-जि.सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं. ४
उमेरः-२३ वर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः- वर्ण गहुँ गोरी उचाई ५ फिट ३ ईन्च
हरायको मितिः-२०७६।०१।०७ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ खुम राज वली (९८०४५९०२२९)
 80  
४५.
नामथरः-ढाका कुमारी खड्का
वतनः-जि.सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं. १०
उमेरः-३५ वर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ५ फिट ३ ईन्च बाँया गालामा टिला कोटी भएकी
हरायको मितिः-२०७६।०१।१४ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ सुनिता खड्का(९८०६२३८९७४)
 81  
४६.
नामथरः-लक्ष्मी डाँगी
वतनः-जि.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. ३
उमेरः- १८ वर्ष
लिंगः-बालिका
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ४ फिट
हरायको मितिः-२०७६।०२।१५ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._भोलाराम रावत (९८१९१८७०५९)
 83  
४७.
नामथरः-बिमला पुन मगर
वतनः-जि.सल्यान बनगाड कुपिण्डे न.पा. वडा नं. १०
उमेरः-२९ वर्ष
लिंगः-महिला
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ५ फिट २ ईन्च कालो कपाल हरियो कुर्ता रातो सुरुवाल लगाएकी
हरायको मितिः-२०७६।०२।३१ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._देविलाल पुन मगर(९८६६३१७४९४)
 84  
४८.
नामथरः-गोपाल खत्री
वतनः-जि.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. १
उमेरः-२० वर्ष
लिंगः-पुरुष
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरो उचाई ५ फिट २ ईन्च वजन ६५ के.जि.कालो ज्याकेट
हरायको मितिः-२०७६।०३।१० गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._रुपा बि.क.(९८३१३०४१५०)
 85  
४९.
नामथरः-युवराज बोहोरा
वतनः-जि.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. १
उमेरः-२२ वर्ष
लिंगः-पुरुष
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहु गोरो उचाई ५ फिट २ ईन्च
हरायको मितिः-२०७६।०३।०५ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._ बिनिता बोहोरा(९८२९५६७२४८)
 86  
५०.
नामथरः-पवित्रा बुढाथोकी
वतनः-जि.सल्यान दार्मा गा.पा. वडा नं. ३
उमेरः- १५ वर्ष
लिंगः-बालिका
हुलिया बिवरणः-वर्ण गहुँ गोरी उचाई ४ फिट ६ ईन्च कालो कपाल बाटुलो अनुहार
हरायको मितिः-२०७६।०२।१६ गते
अभिभावकको नामथर सम्पर्क नं._बुद्दीमान बुढाथोकी(९८१०८२१८७३)
 87