Missing Persons

नाम :- लोकेश घर्ती मगर

वतन :- नलगाड न.पा. २ डाँडागाँउ जाजरकोट

उमेर :- १२ वर्ष  

लिंग :- बालक

हुलिया :- वर्ण गोरो, उचाई ३फिट, रातो सट कालो ट्राउजर लगाएको ।

हराएको मिति :- २०७५।०४।०३ गते ।

अभिवाभको नामथर सम्पर्क नं. :- नरेश पुन ९८०६२८७९४५

 lokesh gharti magar

नाम :- मनकला कुसारी

वतन :- जिल्ला रुकुम सानोभेरी गा.पा. ५

उमेर :-१७ वर्ष

लिंग :-महिला

हुलिया :- वर्ण गहुँगोरी, उचाई ५ फिट, अनुहारमा हल्का छिप्रा भएको साथमा

हराएको मिति :- २०७५।०४।१० गते ।

अभिवाभको नामथर सम्पर्क नं. :- दिनेश कुसारी  ९७४८५८७४७३        

 mankla kusari

नाम :- मधुसुदन उपाध्याय

वतन :-जिल्ला जुम्ला चन्दननाँथ न.पा. ९ श्रीढुस्का

उमेर :-  १५ बर्ष

लिंग :- बालक

हुलिया :- वर्ण गोरो ,कालो जिन्स पाइन्ट,आर्मीको भेष्ट,खुट्टामा खैरो छालाको फुल जुत्ता ,अनुहारमा हल्का कालो दाग भएको

हराएको मिति :- २०७५।०४।०५ गते।

अभिवाभको नामथर सम्पर्क नं. :- जन्मकन्या उपाध्याय

 madhusudan upadhaya

नाम :-  हुकुमा ओली

वतन :- जिल्ला सल्यान कालिमाटी गा.पा. -२

उमेर :- ३१ बर्ष

लिंग :- महिला

हुलिया :- बर्ण कल्साउदी, होची सानो जिउको कुर्ता सुरुवाल लगाएकी ।

हराएको मिति :- २०७५।०४।०९ गते ।

अभिवाभको नामथर सम्पर्क नं. :- डम्मर बहादुर ओली

 hukuma oli

नाम :-  उमा बस्नेत

वतन :- जिल्ला सल्यान छत्रेश्वरी गा.पा. -५ दियारगाँउ

उमेर :- १८ बर्ष

लिंग :- महिला

हुलिया :- बर्ण गँहुगोरी, उचाई अं. ५ फिट, कुर्ता सुरुवाल लगाएकी ।

हराएको मिति :- २०७५।०४।०९ गते ।

अभिवाभको नामथर सम्पर्क नं. :- प्रदिप ओली  

 uma basnet

नाम :-  तिला ओली

वतन :- जिल्ला सल्यान छत्रेश्वरी गा.पा. -५ दियारगाँउ

उमेर :- २९ बर्ष

लिंग :- महिला

हुलिया :- बर्ण गगोरी, उचाई अं. ५ फिट,कानमा झुम्का,  कुर्ता सुरुवाल लगाएकी ।

हराएको मिति :- २०७५।०४।०९ गते ।

अभिवाभको नामथर सम्पर्क नं. :- प्रदीप ओली  

 tila oli

नाम :-  लक्ष्मण ओली  

वतन :- जिल्ला सल्यान छत्रेश्वरी गा.पा. -५ दियारगाँउ

उमेर :- ६ बर्ष

लिंग :- बालक  

हुलिया :- बर्ण गँहुगोरी, उचाई अं. २ फिट साथमा आमा तिला ओली

हराएको मिति :- २०७५।०४।०९ गते ।

अभिवाभको नामथर सम्पर्क नं. :- प्रदीप ओली

 laxman oli

नाम :- बाल कुमारी बुढा

वतन :- जिल्ला सल्यान कपुरकोट गा.पा. -३

उमेर – २८ बर्ष

लिंग :- महिला

हुलिया :- बर्ण गँहुगोरी, उचाई ४.८ फिट, निलो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी साथमा १,३२,०००।– रुपैया लिएकी ।

हराएको मिति :- २०७५।०३।१२ गते ।

अभिवाभक :- गणेश बुढा

 balkumari budha

नाम :- खिमा कंवर

वतन :- जिल्ला सल्यान शारदा न.पा. ११ हिवल्चा

उमेर :- १९ बर्ष

लिंग :- महिला

हुलिया :- बर्ण काली,उचाई ५ फिट, मुखमा कालो कोठी, हरियो कुर्ता सुरुवाल लगाकी ।

हराएको मिति :-२०७५।०४।०३ गते ।

अभिभावक :- धनि कंवर ९८१४५८५१३८

 khima kuwar