खानेपानीको ट्याङ्किमा डुबेर मृत्यु ।

माघ ०६, २०७५

  कालीकोट- खाडाचक्र ०१ बस्ने राजु मगरको छोरा वर्ष २ को मनोज मगरको सार्वजनिक खानेपानिको ट्याकङ्किमा डुबि मृत्यु भएको छ ।