सकेट बम फेला परेको ।

असोज ०९,२०७५
हुम्ला- सिमिकोट गाउँपालीका ०५ साहारा होस्टेलको कम्पाउन्डमा पुरानो खिया लागेको सकेट बम फेला परेको छ ।