Traffic Activities

 जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरु
१.जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,सुर्खेत
२.जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,दैलेख
३.जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,सल्यान
४.जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,रुकुम (पश्चिम)
५.जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,कालीकोट
६.जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,जुम्ला
 
अस्थायी ट्राफिक पोष्टहरु
१.अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट,मुगु
२.अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, जाजरकोट