जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख निरीक्षण गर्नु हुदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम (पश्चिम) निरीक्षण गर्नु हुदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा सलामी ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको निरीक्षण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी ।
कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मूख्यालय, सुर्खेतको निरीक्षण गर्नुहुँदै प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले यस कार्यालयको प्रशासन शाखाको निरीक्षण गर्नुहुँदै ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले यस कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आवश्यक निर्देशन ...
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय (मन्त्री स्तरिय) को मिति २०७६।०२।३१ गतेको निर्णयानुसार सरुवा भई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत आउनु भएका प्रहरी नायव...
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत आउनु भएका प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले कार्यालय प्रमुखको कार्यभार ग्रहण गर्नु हुदै ।
कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको निरीक्षण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी ।

Highlights

Latest News