जिल्ला प्रहरी कार्यालय,रूकुम (पश्चिम)को निरीक्षण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुम्लाको निरीक्षण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाको निरीक्षण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
जि.प्र.का.मुगुमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई विफ्रिङ गर्नु हुँदै प्र.ना.म.नि. महेशविक्रम शाह ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोल्पाको शाखा निरीक्षण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोल्पाको निरीक्षण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
हुम्लाको खोर्पानाथ गाउँपालिकामा स्थानीय महिलाहरूसंग अन्तर्क्रिया गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सल्यानको निरीक्षण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानमा आयोजित नागरिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागि हुनु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
जुम्लाको सिंजा, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्यूलगायत जनप्रतिनिधिहरूसंग अन्तर्क्रिया गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
नागरिक सुनवाई कार्यक्रम, कालिकोटमा सहभागि जनाउनु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।
प्रहरी चौकी रानिमत्ता, दैलेखको निरीक्षण गर्नु हुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक महेशविक्रम शाह ।

Latest News